26. veljače 2023.
NOVOSTI

Pokretanje postupka za izbor dva člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Pokretanje postupka za izbor dva člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Pokreće se postupak za izbor dva člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u dvije izborne jedinice i to:

  • jedan predstavnik zaposlenika (I. izborna jedinica).
  • jedan predstavnik studenata poslijediplomskih studija (II. izborna jedinica).

Postupak kandidiranja započinje podnošenjem kandidature na propisanom obrascu.

Kandidaturu mogu podnijeti:

  • sam kandidat ili
  • za kandidata druga osoba (ili osobe) iz izborne jedinice za koje se izborno područje kandidat bira. Ukoliko se kandidat ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana suglasnost.

Kandidatura se predaje elektronskim putem na adrese elektroničke pošte naznačene u Odluci o pokretanju i provođenju postupka izbora dijela članova Senata.

Rok za podnošenje kandidature je 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Detaljnije: