Novi studijski smjerovi u Puli

Objavljeno: 15. srpnja 2022.
Novi studijski smjerovi u Puli

Jučer su na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predstavljeni studijski programi Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Muzička akademija, Medicinski fakultet i Tehnički fakultet.

Tako je prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju Mirjana Radetić-Paić najavila  predstavnike sastavnica odnosno fakulteta Sveučilišta. Na preddiplomskoj i integriranoj razini Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nudi ukupno 1432 slobodna mjesta od čega za redovite studente 1016, za izvanredne studente 282 i strane državljane 134. 

Prema podacima privremene rang liste popunjeno je 100% kvote studija Znanost o moru, Studija Sestrinstva, Japanskog jezika i kulture, Engleskog jezika i književnosti te Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Oko 50% popunjen je studij Dizajna i audiovizualnih komunikacija, Informatike, Učiteljski studij. 

Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti istaknula je kako se u Puli više od pola stoljeća osposobljavaju učitelji i odgojitelji za rad u osnovnim školama i ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na hrvatskom i talijanskom jeziku. Nastava na kolegijima izvodi se kroz učionička predavanja, vježbe i seminare. Koriste se suvremene metode rada, individualni i znanstveni pristup. Tijekom cijelog studija omogućen je neposredni rad u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnim školama u obliku stručne prakse i metodičkih vježbi čime studenti razvijaju i njeguju kompetencije potrebne za rad u odgoju i obrazovanju. 

"Sve one koje zanima rast i učenje djece s obrazovnog, psihološkog i didaktičkog stajališta te oni koji žele postati dio odgojno-obrazovnog sustava mogu upisati Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti", poziva Blažević

Žele li mladi ljudi raditi u obrazovanju, baviti se znanošću u humanističkome području, arheološkim iskapanjima, povijesnim istraživanjima, lektorirati i pisati tekstove, prevoditi tekstove (engleski, latinski, talijanski, japanski jezik), poučavati jezik kao strani, raditi u izdavaštvu, u međunarodnim višejezičnim organizacijama i jezičnoj industriji, organizacijama civilnoga društva, u medijima i biti (su)kreator kulturnih zbivanja i kulturne scene, Filozofski fakultet nudi upravo takve programe.

"Filozofski fakultet u Puli nudi studijske programe koji njeguju komunikacijske vještine, interkulturalne komunikacijske kompetencije, znanje stranih jezika, razumijevanje povijesti, kulture i baštine, kreiranje kvalitetnih sadržaja u novim virtualnim prostorima, osluškujući suvremene potrebe i ugrađuje ih vješto u postojeće i nove programe", istaknula je izv.prof.dr.sc.Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta.

Dijana Majstorović, predstavila je Medicinski fakultet u Puli gdje se može studirati preddiplomski stručni i diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, i pohađati program cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom. Studiji se mogu upisati u statusu redovnog i izvanrednog studenta. Studentima sa završenom srednjom medicinskom školom smjer medicinska sestra / tehničar uz licencu Hrvatske komore medicinskih sestara omogućeno je obavljanje studentskog posla u OB Pula, Istarskim domovima zdravlja, Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj i drugim socijalnim i zdravstvenim ustanovama i na taj način stjecanje znanja i vještina u kliničkom okruženju i pomoći u organizaciji sestrinske službe na radilištima s obzirom na kronični nedostatak medicinskih sestara.

 

"Zašto upisati Medicinski fakultet? Zato što radite s različitim skupinama ljudi, na različitim radilištima, zato što učite cijeli život, a uz to možete pomoći i svojim bližnjima te biti spremni u situacijama kada se dešavaju po život opasne stvari", objašnjava Majstorović

Doc. art. Marija Kuhar Šoša predstavila je Muzičku akademiju kao mjesto prožimanja glazbe, kulture i umjetnosti sa znanošću, inovacijama i novim tehnologijama. Studijski programi nude širok spektar zanimljivih kolegija kroz koje se izgrađuju kompletne umjetničke i znanstvene osobnosti. Profesori i studenti Akademije sudjeluju kao kreatori u različitim oblicima glazbenoga i kulturnog života diljem Hrvatske i u inozemstvu. U poticajnoj, konkurentnoj, suvremenoj i inovativnoj stvarnosti pulske Muzičke akademije student biraju preddiplomski i diplomski studijski program: Glazbena pedagogija, Klasična harmonica, Solo pjevanje ili Klavir. 

"Muzičku akademiju će upisati svi oni koji imaju jaki talent koji ih izgrađuje, a kada do kraja izgradite taj svoj talent oplemenit ćete sva svoja znanja i zajednicu", ističe Kuhar Šoša i poziva sve zainteresirane za upis.

Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig predstavila je Tehnički fakultet na kojemu spajajući nove IT tehnologije i industrijsku praksu, uz temeljne tehničke, konvencionalne računarske i strojarske discipline, student izučavaju i odabrana područja brodogradnje, inženjerstva morske tehnologije i elektrotehnike kao i nove i moderne tehnologije iz automatike, elektronike, materijala, mehatronike, robotike, novih i obnovljivih izvora energije. Na Tehničkom fakultetu u Puli student može upisati: sveučilišni preddiplomski studij Računarstva i stručni preddiplomski studij Proizvodno strojarstvo, a po završetku ovih studija nastaviti studirati na sveučilišnim diplomskim studijima.

"Tehnički fakultet upisuju svi oni koje interesiraju inovativne tehnologije, dinamičke tehnologije, ono što se brzo mijenja u svijetu oko nas te imaju interesa u svim područjima tehnike, a uz to se žele brzo zaposliti nakon završetka studija", poziva Sauling.

Upisi na sve preddiplomske studijske programe traju do 18. srpnja.