Pulski studenti imaju priliku studirati po cijelome svijetu

Objavljeno: 07. srpnja 2022.
Pulski studenti imaju priliku studirati po cijelome svijetu

Danas su Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija, Nikola Tanković, prodekan za znanost i odnose s gospodarstvom, Emina Pustijanac, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti  i Dean Sinković, prorektor na Fakultetu ekonomije i turizma  javnosti predstavili sastavnice pulskog Sveučilišta: Fakultet informatike, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković i Fakultet prirodnih znanosti u Puli. 


- Svojim studentskim programima i načinom održavanja nastave nastojimo privući potencijalne  studente. Za sada prijave idu dosta dobro. Nadamo se da će srednjoškolci prepoznati naše  Sveučilište kao poželjnu destinaciju",  kazao je Boljunčić.


O digitalizaciji je nešto više rekao Nikola Tanković.


- Znamo da je pet od deset najvrjednijih kompanija u svijetu upravo iz ICT-a. Cijela regija, Grad i  Sveučilište prepoznaju potencijal te je stoga i osnovana udruga ICT Istra. Što se tiče Sveučilišta,  ono je integrirano, a to znači da puno lakše i brže možemo pokretati projekte, da smo umreženi  i multidisciplinarni. Europska komisija prepoznala je upravo našeš Sveučilište kao glavnog partnera uz Infobip, Ericsson Nikolu Teslu te SmartRi i StepRi i povjerila nam glavnu ulogu, a  to je da pomognemo društvu u digitalnoj transformaciji. Kroz sljedeće tri godine ćemo zajednički raditi da približimo umjetnu inteligenciju i računarstvo visokih performansi čitavom  javnom sektoru. Time će se još više produbiti naša vidljivost na tržištu što je isto tako bitno za  budućeg studenta. Također, bitno je naglasiti da ćemo imati prvotnu ulogu u usmjeravanju  poduzeća i ustanova što bi se trebalo i kako napraviti na konkretnom slučaju te umrežiti  postojeće aktere na tržištu da se to što kvalitetnije odradi", kazao je Tanković.

Studenti informatike u Puli brzo i lako nalaze posao, a upisne kvote na studijskim programima se brzo  popunjavaju. 


O studiju Znanost o moru govorila je dekanica Emina Pustijanac. 


- Mnogo je zainteresiranih za studij, ne stižu prijave samo iz primorskih  krajeva nego iz cijele Hrvatske. Biologija mora i funkcioniranje morskih ekosustava ključne su 

teme za budućnost našeg planeta, a nedostatak stručnjaka upravljanja morskim okolišem danas je jedan od većih izazova, kazala je.


Studij predstavlja temelj prirodnih i okolišnih znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a započeo je s radom 2008. godine u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Studij je u trogodišnjem trajanju, no budući da je Sveučilište trenutno uključeno u postupak inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti u području  prirodnih djelatnosti, nadamo se da ćemo uskoro dobiti dopusnicu za diplomski studij.


Teme koje su u centru zanimanja studenata, ali i javnosti, su klimatske  promjene koje utječu na život u moru, a kojima svakodnevno svjedočimo. U proučavanju novih 

i postojećih vrsta u našem moru surađuju s Institutom Ruđer Bošković, ali s ribarima, a  studentima je na raspolaganju najmodernija tehnologija kako u laboratoriju tako i na terenu. 


Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ ima dugu tradiciju u školovanju i stvaranju  uspješnih studenata, ali i sudjelovanja na različitim projektima. Profesor dr. sc. Dean Sinković  predstavio je projekte i internacionalizaciju na Sveučilištu. Zadnjih 10 godina  internacionalizacija se sustavno razvija na fakultetu, od prijašnjih 10 partnerskih institucija, danas je brojka stigla na 150 partnera. 


- Mnogi studenti se odlučuju na Erasmus praksu koja traje između dva do sedam mjeseci.  Također, imamo sve veći broj dolaznih studenata, a ove godine se najavljuje dolazak od 80 studenata iz svih zemalja svijeta. Internacionalizacije će promijeniti kompletnu sliku našeg Sveučilišta. Brojka od 88% zapošljivosti studenata 5. mjeseci nakon završetka studija govori o uspješnosti svih na Sveučilištu", rekao je.


Student za vrijeme studija u pet godina može dvije i pol godine provesti na drugim institucijama u svijetu zahvaljujući programima CEEPUS, ERASMUS i ERASMUS praksa. 
Dobrile u Puli specifično je po tome što ima najbolje mogućnosti za studentske razmjene budući  da se gotovo svi prijavljeni studenti mogu vrlo brzo uključiti u programe dok su na drugim sveučilištima šanse puno manje. Studentima možemo poručiti da smo daleko od onog sveučilišta koje smo bili prije 20 godina, programi su modernizirani , a danas ako studirate u Puli - studirate u cijelom svijetu.