Konačna rang lista studentica i studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć)

Objavljeno: 10. svibnja 2022.
Konačna rang lista studentica i studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć)

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa nakon pregleda cjelokupne dokumentacije i prigovora utvrdilo je Konačnu Rang listu studentica i studenata koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Mole se student koji su ostvarili pravo na jednokratnu potporu da na adresu elektronske pošte helena.poropat@unipu.hr dostave ispunjeni obrazac s podacima za isplatu uz presliku kartice IBAN žiro-računa.

Prilozi: