Sveučilište u Puli surađuje s europskim gradovima kako bi se povezala zajednička europska fortifikacija

Objavljeno: 16. siječnja 2022.
Sveučilište u Puli surađuje s europskim gradovima kako bi se povezala zajednička europska fortifikacija

Na online konferenciji koja je okupila više od 100 uglednih sudionika, predstavnika europskih gradova s fortifikacijama,  međunarodnih organizacija i europskih institucija, predstavljena su i projektna iskustva pulskog Sveučilišta: "Suradnja s europskim gradovima uključenima u međunarodne mreže Forte Cultura i EFFORTS otvara nove mogućnosti za suradnju lučkih gradova s fortifikacijama i gradova s prstenima fortifikacija, kao i razvoja kulturnih ruta koje će povezati zajedničku europsku fortifikacijsku baštinu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou", istaknula je docentica Nataša Urošević, koja je na skupu predstavila dosadašnja iskustva i projekte u valorizaciji pulskih fortifikacija.

Ključna uloga europskih fortifikacija u ostvarivanju ciljeva strateških dokumenata, Europskog zelenog plana i Novog europskog Bauhausa bile su glavne teme konferencije Europske federacije gradova s fortifikacijama (EFFORTS) "Fortified Heritage in Green and Blue - a European Sustainable Solution" o europskim primjerima dobre prakse transnacionalnog umrežavanja i projektne suradnje u valorizaciji zajedničke europske baštine, primjenjivima i u revitalizaciji pulskih fortifikacija.