Poboljšani uvjeti za stipendiranje studenata

Objavljeno: 26. listopada 2021.
Poboljšani uvjeti za stipendiranje studenata

Piše: Matea Čelebija

Grad Pula najavio je  bolje uvjete za ostvarivanje prava na studentske stipendije. Tako će od ove akademske godine studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali kao voditelji europskih projekata prilikom prijave ostvariti pravo na dva dodatna boda. Isto će pravo također ostvariti i studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali u programu mobilnosti, primjerice Erasmus+ programu i sličnim programima međunarodne razmjene i mobilnosti mladih osoba, u trajanju od najmanje jednog semestra. Također će se  vrednovati prijave studenata s invaliditetom jer, kako su poručili iz Grada, studentima s invaliditetom je također neophodno  obrazovanje i stvaranje preduvjeta za uključivanje na tržište rada. Tako će se zahtjevi studenata, registriranih u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, bodovati s dodatna tri boda.

Izmjene Pravilnika

Početkom studenog Grad Pula raspisat će natječaj za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022., a uz deficitarna zvanja uključene su i druge kategorije.

Sustav stipendiranja studenata Grada Pule uređen je Pravilnikom za dodjelu stipendija Grada Pule čiji su sastavni dio Kriteriji za dodjelu stipendija Grada Pule. Praktičnom provedbom Pravilnika u prethodnoj akademskoj godini te kroz konstantnu komunikaciju proteklih mjeseci utvrđena je potreba za izmjenom važećih odredbi Pravilnika kojima su poboljšani su uvjeti za ostvarivanje prava na stipendije. Prema dosadašnjem Pravilniku za dodjelu stipendija, koji je sada izmijenjen i dopunjen, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda. Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva u gradu Puli, a koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Nakon raspisivanja natječaja početkom studenog, Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se sredinom prosinca 2021. godine na službenim web stranicama Grada Pule i oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule.

Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Uvjeti za prijavu

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je Natječajem određeno kao deficitarno. Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula odredio kao deficitarno.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici Aktualno.