Održana svečana promocija diplomanata FET-a

Objavljeno: 10. listopada 2021.
Održana svečana promocija diplomanata FET-a

U subotu, 9. listopada 2021. održana je promocija diplomanata na fakultetu Ekonomije i turizma "Dr. Mije Mirkovića u Puli". Svečanost je održana ispred novih paviljona Studentskog doma, za tri grupe studenata, od kojih su se prve dvije odnosile na smjerove Marketinško upravljanje, Managment i poduzetništvo te Informatički managment te na smjerove Primijenjena ekonomija, Financijski management i Turizam na preddiplomskom studiju. Treću skupinu činili su diplomanti diplomskog studija koji su imali obrane diplomskih radova u periodu od 1. 8. 2020. do 31. 7. 2021. godine.

Uz 360 novih diplomanata prediplomskih i diplomskih sudija, svećanost je također održana i za deset novih doktoranata.

Svećanost su vodili rektor pulskog sveučilišta Marinko Škare koji se nazočnima obratio putem video poziva te dekanica Ksenija Černe.