Online nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Objavljeno: 25. veljače 2021.
Online nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Sukladno suradnji sa stožerom CZ Istarske županije, Rektorat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donio je odluku da se u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. nastava do daljnjeg održava na daljinu.

O promjenama u svezi navedenog, studenti će biti pravovremeno obaviješteni.