Objavljen Natječaj za upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.

Objavljeno: 04. lipnja 2020.
Objavljen Natječaj za upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo je Natječaj za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Razredbeni će se postupak za upis održati u srpanjskom i rujanskom roku.

Prijave za srpanjski upisni rok primaju se do 15. srpnja 2020. do 15 sati, dok se prijave za rujanski rok primaju do 17. rujna 2020. do 15 sati.  Za upis i razredbeni postupak moguće je prijaviti se putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) – Postani student.

Dodatne informacije o uvjetima upisa mogu se pronaći u tekstu Natječaja, dok se više o svim studijima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli može saznati iz popisa svih studijskih programa Sveučilišta.