Online istraživanje akademske prilagodbe studenata

Objavljeno: 19. svibnja 2020.
Online istraživanje akademske prilagodbe studenata

Studentica psihologije Marisa Srhoj univ. bacc. psych. sa Sveučilištu u Mostaru provodi istraživanje akademske prilagodbe studenata na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Istraživanje se provodi u sklopu diplomskog rada na temu „Psihološki korelati akademske prilagodbe studenata“.

Radi se o online upitniku čiji je cilj ispitati posebnosti akademske prilagodbe studenata i na taj način prepoznati probleme s kojima se studenti suočavaju u procesu prilagodbe na studij. Također, rezultati mogu pomoći u poboljšanju organizacije rada Sveučilišta. Analiziranjem rezultata na nivou grupe dobiti će se slika o općim karakteristikama prilagodbe koju studenti prolaze.

Sudjelovanje u istraživanju je posve dobrovoljno i anonimno, a za ispunjavanje upitnika potrebno je 15-ak minuta. Svi zainteresirani studenti mogu se uključiti u istraživanje klikom na poveznicu u pozivu primljenom putem svog službenog e-maila.