Otvoren Natječaj za upis u prvu godinu studija na Sveučilištu Jurja Dobrila za akademsku godinu 2019./2020.

Objavljeno: 05. srpnja 2019.
Otvoren Natječaj za upis u prvu godinu studija na Sveučilištu Jurja Dobrila za akademsku godinu 2019./2020.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo je Natječaj za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i rujanskom roku. Prijave za upis na ljetnom upisnom roku zaprimaju se do 15. srpnja 2019. do 15 sati, a za jesenski rok do 17. rujna 2019. do 15 sati.

Prijave se šalju elektroničkom poštom u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta-NISpVU, koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku. Broj slobodnih mjesta za jesenski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama sastavnica, na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te na stranicama www.postani-student.hr.

Osim prijave za razredbeni postupak i upis koji u NISpVU elektronički unose pristupnici, nadležne ustanove u sustav trebaju unijeti i sljedeće dokumente i posebne podatke: domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti), rodni list te ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti strane svjedodžbe, a uz svjedodžbu stečenu u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, a u sklopu državne mature su polagali ispit iz hrvatskoga jezika, nisu dužni polagati ispit.

Osim toga potrebno je predati i rezultate položenih ispita na državnoj maturi, odnosno ekvivalentnih ispita koje putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje polažu pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a radi rangiranja. Za pristupnike koji su srednju školu završili u zemlji u kojoj se završni ispit (matura) provodi kao oblik vanjskog (državnog) vrednovanja, priznat će se rezultati položenih ispita iz predmeta koji odgovaraju onima u sustavu državne mature u Republici Hrvatskoj, rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe Sveučilišta te rezultate natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća.

Više o uvjetima upisa, prijavama i ostalim obrascima moguće je pročitati ili preuzeti s poveznice: Objavljen Natječaj za upis u I. godinu studija u akademskoj godini 2019./2020.