Grad Pula objavio natječaj za gradske stipendije

Objavljeno: 15. studenoga 2017.
Grad Pula objavio natječaj za gradske stipendije

Grad Pula objavio je natječaj za dodjelu stipendija Grada Pule za akademsku godinu 2017./2018. koji je otvoren do 20. studenog ove godine. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Natječajem su navedena deficitarna zvanja koja su dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, a ona su: doktor medicine, magistar edukacije informatike, magistar edukacije matematike, magistar edukacije geografije, magistar edukacije fizike, magistar edukacije kemije, magistar ing. elektrotehnike, magistar ing. brodogradnje, magistar ing. strojarstva, magistar ing. računarstva i prvostupnik sestrinstva.

Prema Pravilniku za dodjelu stipendija, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda. Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u Puli, na adresi Sergijevaca 2,ili neposredno predajom u Pisarnici Grada na adresi Stara Tržnica 1, 52100 Pula.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se 6. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija nalazi se na službenim web stranicama Grada Pule u rubrici Aktualno.