25. rujna 2023.
DOGAĐAJI

Europska noć istraživača 2023.

Europska noć istraživača 2023.

Zadnji petak u rujnu rezervirajte za Europsku noć istraživača koja će se istodobno održati u 26 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku!

Za one koji još ne znaju, organizacija Europske noći istraživača glavna je aktivnost projekta Reconnect science with the blue society - Blue-connect, koji za cilj ima predstaviti najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način, približiti istraživački rad javnosti i pokazati utjecaj znanosti na naš svakodnevni život.

Kao i prošle godine, istraživači su za sve posjetitelje pripremili bogat i zanimljiv program koji uključuje edukativne i kreativne radionice, predavanja, eksperimente, izložbe, kvizove i igre.

Kako izgleda postati istraživač na jedan dan, moći ćete saznati na popularnim gradskim lokacijama u pet mediteranskih gradova među kojima je i Pula.

PULA: Fakultet prirodnih znanosti u Puli, Zagrebačka 30

Tijekom Europske noći istraživača ove godine će biti predstavljeni organizmi čija se prisutnost povezuje s klimatskim promjenama (rebraš morski orah), organizmi koji su osjetljivi na promjene bioloških čimbenika uslijed klimatskih promjena (puževi, školjkaši, koralji i sl.) te će biti predstavljeni termofilni rakovi - crvenopjegava rakovica i kosmati rak samac, koji su sve prisutniji u sjevernom Jadranu uslijed globalnog zagrijavanja.

Izdvajamo sljedeće radionice:

Klimatske promjene: More danas i za 50 godina. Prikazat će se dvije situacije prikaza stanja mora i organizama u njemu kakva je ona danas te predikciju koja će se vrlo vjerojatno dogoditi za 50 godina od danas (promjene ekoloških čimbenika; pH, temperatura i salinitet) te kako će navedeno utjecati na organizme koji izgrađuju kućice, ljušture i skelete.

Priča o invazivnom rebrašu morski orah: Žive jedinke bit će prikazane u jednom malom kreisel bazenu (5 L). Za ovu nam je radionicu potreban kreisel bazen te će biti potreban i mikroskop na koje će biti prikazana njihova hrana. Bit će prikazano i koliko L morske vode ova vrsta profiltrira u 1 sat. Osim toga, prikazat će se i koliko jajašca jedna jedinka ove vrste proizvodi tijekom razmnožavanja.

- Posjetitelji s juga: U radionici će biti prikazani crvenopjegava rakovica i kosmati rak samac kao primjeri vrsta koje se s južnog Jadrana sele prema Jadranu zbog zagrijavanja mora.

Plastik is not fantastic: Prikazat će se razni oblici plastičnog otpada pronađeni na moru, morskoj obali, ali i u organizmima. Tijekom radionice bit će objašnjeno porijeklo plastičnog otpada te koji su sve mogući načini njegovog unosa u more.