Rad na blagajni - Punjenje polica - Slaganje robe

13. svibnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla PLODINE D.D.
OIB 92510683607
Vrsta posla Rad na blagajni - Punjenje polica - Slaganje robe
Mjesto obavljanja posla Umag
Predviđena cijena sata (min. kn) 40,00 kn
Potreban broj studenata 10
Period rada 01.06.2022.-01.09.2022.
Radno vrijeme po dogovoru - smjene (40h)
Kontakt osoba Tomkica Jurić - 099/352-80-27
Kontakt telefon Sandra Repinc - 099/352-00-36