Priprema palačinki

16. kolovoza 2022.
Poslodavac - naručitelj posla U.O. Polai
OIB 77223961058
Vrsta posla Priprema palačinki
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 35,00 kn / 4,65 eur
Predviđena cijena sata (max. kn) 40,00 kn / 5,31 eur
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 3
Period rada Sezonski
Radno vrijeme Smjene
Kontakt osoba Filip
Kontakt telefon 0981630501
Kontakt email pulacinka@gmail.com