Priprema putnika u Zračnoj luci Pula

13. svibnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla SECURITAS HRVATSKA D.O.O.
OIB 33679708526
Vrsta posla Priprema putnika u Zračnoj luci Pula
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 32,00 kn
Potreban broj studenata 12
Period rada 01.05.2022.-01.10.2022.
Radno vrijeme 6-14h 14-23h
Kontakt osoba Natalia Jakša
Kontakt telefon 091/443-77-63
Kontakt email natalia.jaksa@securitas.com.hr