Animator/-ica

13. siječnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Aquapark Istralandia d,o,o,
OIB 32451961067
Vrsta posla Animator/-ica
Mjesto obavljanja posla Brtonigla
Predviđena cijena sata (min. kn) 29,30 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 29,30 kn
Putni trošak DA
Potreban broj studenata 6
Period rada 30.05. - 18.09.2022.
Radno vrijeme 10,00-18,00
Kontakt osoba Martina Matas
Kontakt telefon 0992211133
Kontakt email martina@istralandia.com