Rad na zaprimanju narudžbi

25. studenoga 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Catinus d.o.o.
OIB 14498164925
Vrsta posla Rad na zaprimanju narudžbi
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada Odmah
Radno vrijeme Rad u jednoj smjeni
Kontakt osoba Bartol Mardešić
Kontakt telefon 098334942
Kontakt email catinus01@gmail.com