konobar

25. studenoga 2021.
Poslodavac - naručitelj posla AGENCY d.o.o.
OIB 41205393134
Vrsta posla konobar
Mjesto obavljanja posla Caffe bar Ana, Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 27,50 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.12.- na duže
Radno vrijeme 07,00-15,00 , 15,00-23,00
Kontakt osoba Alen Božinović
Kontakt telefon 0954445555
Kontakt email office@agency.hr