administrator m/ž

24. studenoga 2021.
Poslodavac - naručitelj posla OPĆA BOLNICA PULA
OIB 16089706543
Vrsta posla administrator m/ž
Mjesto obavljanja posla OB Pula - hitni prijem
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada prosinac - veljača
Radno vrijeme Prema rasporedu, 8-12 sati dnevno, vikendi i praznici
Kontakt osoba Jadranka Valković
Kontakt telefon 052376415
Kontakt email jvalkovic@obpula.hr