rad u trgovini

28. listopada 2021.
Poslodavac - naručitelj posla PLODINE D.D.
OIB 92510683607
Vrsta posla rad u trgovini
Mjesto obavljanja posla Pazin
Predviđena cijena sata (min. kn) 32,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 5
Period rada 01.11-31.12.21
Radno vrijeme 7-14, 14-21
Kontakt osoba g. Edi
Kontakt telefon 0993740813
Napomena

Dogovor o radnom vremenu,usklađivanje sa studentskim obvezama