konobar/-(ica)

27. listopada 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Pevex d.d.
OIB 73660371074
Vrsta posla konobar/-(ica)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 30,00 kn
Putni trošak -
Potreban broj studenata 1
Period rada 02.11.-31.12.2021.
Radno vrijeme 40 sati tjedno
Kontakt osoba Nikolina Jurišić
Kontakt telefon 0923881715
Kontakt email ines.pranic@pevex.hr