posluživanje hrane i pića

27. listopada 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Sandwich club obrt
OIB 46587527409
Vrsta posla posluživanje hrane i pića
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 35,00 kn
Putni trošak po dogovoru
Potreban broj studenata 2
Period rada odmah -na duže
Radno vrijeme smjene, po dogovoru
Kontakt osoba Matija Ožanić
Kontakt telefon 098218352
Kontakt email mozanic11@gmail.com