punjenje polica

27. listopada 2021.
Poslodavac - naručitelj posla JYSK D.O.O.
OIB 64729046835
Vrsta posla punjenje polica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada 14 dana
Radno vrijeme 8-16h ili 13-21h
Kontakt osoba gđa. Elizabet Bodiš
Kontakt telefon 099/256-3316
Kontakt email elizabet.bodis@gmail.com