rad u restoranu,priprema hrane,posluživanje gostiju,bazični poslovi čišćenja

26. listopada 2021.
Poslodavac - naručitelj posla GLOBALNA HRANA D.O.O. (McDonald's)
OIB 97492131626
Vrsta posla rad u restoranu,priprema hrane,posluživanje gostiju,bazični poslovi čišćenja
Mjesto obavljanja posla Poreč
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,50 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 10
Period rada cijelu godinu
Radno vrijeme prema dogovoru
Kontakt osoba gđa. Božica Živko
Kontakt telefon 052/ 496 472
Kontakt email mgr.porec@hr.mcd.com