pomočni konobar/-ica

13. rujna 2021.
Poslodavac - naručitelj posla MULINO DOO
OIB 75599831396
Vrsta posla pomočni konobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Buje
Predviđena cijena sata (min. kn) 50,00 kn
Putni trošak Plaćamo putni trošak ili vam omogućimo smještaj
Potreban broj studenata 2
Period rada cijela godina
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba KSENJA VREG
Kontakt telefon 052725300
Kontakt email vreg.ksenja@gmail.com
Napomena Molimo sve zainteresirane, da svoje zamolbe pošaljete na e-mail adresu : mulino@mulino.hr ili dostavite na recepciju Hotela Mulino, Škrile 75 a, Plovanija.