Čišcenje

21. srpnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla PenPra Servis
OIB 69280698094
Vrsta posla Čišcenje
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 35,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 35,00 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada 24.07.- 31.08.2021.
Kontakt osoba Ivan
Kontakt telefon 0955221870
Kontakt email penpraservis@gmail.com