Rad u slastičarnici - Prodaja sladoleda

11. lipnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla MAKSIM JET d.o.o.
OIB 51147508104
Vrsta posla Rad u slastičarnici - Prodaja sladoleda
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 30,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 14.06. - 15.09.2021.
Radno vrijeme 2 smjene, 10:00 - 23:00
Kontakt osoba Jadranka Vukmirović
Kontakt telefon 052/534-000
Kontakt email info@maksimjet.hr