rad u punioni vina (m/ž)

04. svibnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Agrolaguna d.d.
OIB 84196188473
Vrsta posla rad u punioni vina (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Poreč
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Putni trošak prema važećem cjeniku Arrive
Potreban broj studenata 2
Period rada 10.05.2021.-do daljnjeg
Radno vrijeme 14.00-22.00
Kontakt osoba gđa. Jelena Potočki
Kontakt telefon 0914527483
Kontakt email ljudski-resursi@agrolaguna.hr