Čišćenje objekta

03. svibnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla A.B.SERVIS I USLUGE d.o.o
OIB 85701965793
Vrsta posla Čišćenje objekta
Mjesto obavljanja posla Rovinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 40,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 6
Period rada 15.06-30.08
Radno vrijeme 10-15
Kontakt osoba Aleks
Kontakt telefon 091 9039303
Kontakt email posao@abservisiusluge.hr