Šanker/ica

10. svibnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Gazkov d.o.o.
OIB 83040384580
Vrsta posla Šanker/ica
Mjesto obavljanja posla Brijuni
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 30,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 1
Period rada Svaki dan
Radno vrijeme 09-17
Kontakt osoba Filip
Kontakt telefon 0981630501
Kontakt email gazkov13@gmail.com