Prodavač/-ica

14. travnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla STUDENAC D.O.O.
OIB 02023029348
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Pazin, Buzet, Novigrad, Umag, Poreč, Rovinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 27,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 27,00 kn
Putni trošak 80lipa/km
Potreban broj studenata 20
Period rada po dogovoru
Radno vrijeme 8h
Kontakt osoba gđa. Jasmina Banić, gđa. Jana Baksa
Kontakt telefon 052/555-507, 091/411-38-25
Kontakt email ljudskipotencijalisjever@studenac.hr