Specialisti di Customer Experience in lingua italiana (Pula)

01. ožujka 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Transcom World Wide d.o.o.
OIB 74033467966
Vrsta posla Specialisti di Customer Experience in lingua italiana (Pula)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Putni trošak da
Potreban broj studenata 10
Period rada odmah -na duže
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Andrea Kuftić Turk
Kontakt telefon -
Kontakt email hrpula@transcom.com
Napomena Link za prijavu: https://transcomcroatia.recruitee.com/o/specialisti-di-customer-experience-in-lingua-italiana-pula-pula