Punjač polica

04. prosinca 2020.
Poslodavac - naručitelj posla Pik Rijeka
OIB 40174736344
Vrsta posla Punjač polica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 26,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 1
Period rada Duže vrijeme
Radno vrijeme 2-3 sata 3 puta tjedno
Kontakt osoba Danijela Maglica
Kontakt telefon 0916503326
Kontakt email danijela.maglica@pikrijeka.hr