Rad u skladištu

15. listopada 2020.
Poslodavac - naručitelj posla LESNINA H D.O.O.
OIB 36998794856
Vrsta posla Rad u skladištu
Mjesto obavljanja posla Šijanska c. 60, Vodnjan
Predviđena cijena sata (min. kn) 27,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada na duži vremenski rok - cjelogodišnje
Radno vrijeme dvokratno
Kontakt osoba Iva Vellico Androšić
Kontakt telefon 052/579-965
Kontakt email posao@xxxlesnina.hr