Čišćenje objekta

16. rujna 2020.
Poslodavac - naručitelj posla A.B.SERVIS I USLUGE d.o.o
OIB 85701965793
Vrsta posla Čišćenje objekta
Mjesto obavljanja posla Rovinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 20.,21.,22.09.2020.
Radno vrijeme 07-10h
Kontakt osoba Aleks
Kontakt telefon 091/903-93-03
Kontakt email info@abservisiusluge.hr