Konobar/ica

01. ožujka 2021.
Poslodavac - naručitelj posla 4 B D.O.O.
OIB 84272460956
Vrsta posla Konobar/ica
Mjesto obavljanja posla Libar Caffe, Labinska 2a Pula (u sklopu Lidla)
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 02.03. - 31.12.2021. ispomoć 3 puta tjedno
Radno vrijeme 7-13h / 13-20
Kontakt osoba Tomislav Baraba
Kontakt telefon 095/391-90-23
Kontakt email tomislavb@mail.com