Čistačica

07. kolovoza 2020.
Poslodavac - naručitelj posla Dives Service d.o.o.
OIB 50709915693
Vrsta posla Čistačica
Mjesto obavljanja posla Buje
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,39 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 25,39 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 2
Period rada Posao tokom cijele godine
Radno vrijeme Ovisi o potrebi
Kontakt osoba Karla
Kontakt telefon 0913776339
Kontakt email info@dives.hr
Napomena Čišćenje ureda izvan radnog vremena zaposlenika. Posao kroz cijelu godinu. Osigurana sredstva i materijal za čišćenje.