Sobarica (m/ž)

04. kolovoza 2020.
Poslodavac - naručitelj posla Arena Hospitality Group d.d.
OIB 47625429199
Vrsta posla Sobarica (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Medulin
Predviđena cijena sata (min. kn) 29,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 29,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 2
Period rada Sezonski (Kolovoz)
Radno vrijeme Puno radno vrijeme
Kontakt osoba g. Stanić Igor (Odjel ljudskih potencijala)
Kontakt telefon 052/223-811
Kontakt email ljudski.potencijali@arenahospitalitygroup.com
Napomena - Navedene satnice uvećavaju se za: rad noću 50%; dodatak za rad nedjeljom 50%; rad na blagdane 50% - Za posao se možete prijaviti na https://posao.arenahospitalitygroup.com