RAD U FAST FOOD-U

04. kolovoza 2020.
Poslodavac - naručitelj posla JKM MATIĆ D.O.O.
OIB 37892774201
Vrsta posla RAD U FAST FOOD-U
Mjesto obavljanja posla PULA
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,39 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada DO 3 MJESECI
Radno vrijeme 8 SATI DNEVNO
Kontakt osoba ANTON MATIĆ
Kontakt telefon 098/419-209
Kontakt email amtuta@gmail.com
Napomena TRAŽIMO RADNIKE ZA RAD U FAST FOOD-U.