Prodavač/-ica

31. srpnja 2020.
Poslodavac - naručitelj posla STUDENAC D.O.O.
OIB 02023029348
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Selce
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 26,00 kn
Putni trošak 80lipa/km
Potreban broj studenata 1
Period rada 29.07. - 15.09.
Radno vrijeme 8 sati
Kontakt osoba Jana Baksa, Jasmina Banić
Kontakt telefon 091/411-3825
Kontakt email ljudskipotencijalisjever@studenac.hr