Nosač prtljage (Bagažist/Londiner)

31. ožujka 2021.
Poslodavac - naručitelj posla MENEGHETTI D.O.O.
OIB 03413543055
Vrsta posla Nosač prtljage (Bagažist/Londiner)
Mjesto obavljanja posla Stancija Menegeti 1, Bale
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,56 kn
Putni trošak djelomično
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.04.2021. - 30.09.2021.
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Jovana Trajković
Kontakt telefon 099/528-82-03
Kontakt email jovana.trajkovic@meneghetti.hr
Napomena OPIS POSLOVA: • Planira, priprema i izvodi radne zadatke • Prima, informira i ispraća gosta • Pomaže gostu oko prijenosa osobnih stvari prilikom dolaska i odlaska u hotel • Profesionalno komunicira sa gostima i vodi računa o njihovim potrebama tijekom dolaska i odlaska u hotel • Komunicira sa gostima na minimalno jednom stranom jeziku • Komunicira sa suradnicima • Pomaže recepciji i odjelu hrane i pića kod prijenosa stvari za poslovanje Uvjet: znanje engleskog jezika Poslati životopis i na email jovana.trajkovic@meneghetti.hr