čišćenje app, kampova, hotelskih soba

16. svibnja 2018.
Poslodavac - naručitelj posla Istra logistika d.o.o.
Vrsta posla čišćenje app, kampova, hotelskih soba
Mjesto obavljanja posla Poreč i okolica
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 20
Period rada 01.06.-31.10.2018.
Radno vrijeme 8 sati
Kontakt osoba Marijana Mustač
Kontakt telefon 091/433-8758 ili 663-136
Kontakt email info@istralogistika.com