konobar/ica

07. prosinca 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Obrt Bibi
OIB 58442680749
Vrsta posla konobar/ica
Mjesto obavljanja posla Vodnjan
Predviđena cijena sata (min. kn) 21,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 23,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 1
Period rada Stalni posao
Radno vrijeme 6-14, 14-22 smjenski rad
Kontakt osoba Andela Markovic
Kontakt telefon 0953844455
Kontakt email anotela18@gmail.com