Unapređivač prodaje

08. studenoga 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Media direkt d.o.o.
OIB 26376662464
Vrsta posla Unapređivač prodaje
Mjesto obavljanja posla Poreč, Umag - Novigrad
Predviđena cijena sata (min. kn) 21,00 kn
Potreban broj studenata 1
Period rada po dogovoru
Radno vrijeme po dogovoru ( 15ak sati tjedno)
Kontakt osoba Andrej Cigić
Kontakt telefon 0958468692
Kontakt email andrej.cigic@mediadirekt.hr