Šanker/-ica

11. kolovoza 2017.
Poslodavac - naručitelj posla U. O. Pompei
OIB 70448084434
Vrsta posla Šanker/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 23,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 25,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 1
Period rada Odmah
Radno vrijeme Smijenski
Kontakt osoba Srđan Obradović
Kontakt telefon 098/219-473
Kontakt email obradovicsrdjan2@gmail.com