Čišćenje prostora

Objavljeno - 12.4.2024.
Poslodavac - naručitelj posla AMFORAPRESS D.O.O.
OIB 76041323191
Vrsta posla Čišćenje prostora
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 10,00 EUR
Putni trošak po dogovoru
Potreban broj studenata 1
Period rada odmah - na duže kroz cijelu godinu
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Mirko Urošević
Kontakt telefon 098/420-139
Kontakt email amforapress@gmail.com