Asistent u likvidaturi (m/ž)

Objavljeno - 12.4.2024.
Poslodavac - naručitelj posla ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
OIB 47625429199
Vrsta posla Asistent u likvidaturi (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 5,60 EUR
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 1
Period rada Po dogovoru
Radno vrijeme Ujutro
Kontakt osoba Ljudski potencijali
Kontakt telefon 052/223-811
Kontakt email ljudski.potencijali@arenahospitalitygroup.com