djelatnik/ca na info pultu

Objavljeno - 29.11.2023.
Poslodavac - naručitelj posla Loptica-zabava d.o.o.
OIB 12425844728
Vrsta posla djelatnik/ca na info pultu
Mjesto obavljanja posla Max city Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR
Predviđena cijena sata (max.) 6,54 EUR
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 0d 1.12.23. neodređeno
Radno vrijeme 17-21 h
Kontakt osoba Vlasta Iskra
Kontakt telefon 099/ 5265 999
Kontakt email vlasta.twister@gmail.com