Istovar klima uređaja

Objavljeno - 21.11.2023.
Poslodavac - naručitelj posla SYNERGIA PROJEKT D.O.O.
OIB 75609627746
Vrsta posla Istovar klima uređaja
Mjesto obavljanja posla Industrijska zona Galižana-skladište
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Potreban broj studenata 5
Period rada ovisno o kamionskoj isporuci 29.11.ili 30.11.2023.
Radno vrijeme 8h-13h
Kontakt osoba Horvat Jasna
Kontakt telefon 095/222-3726
Kontakt email jasna.horvat@klimacentar.com
Napomena

Zainteresirane studente molim da na dogovoreni dan obavljanja posla dođu u prostorije tvrtke u Puli u 8:00 .
Osigurane radne rukavice, osvježenje i prijevoz.